REGLER FOR JEMTEGÅRD FERIESENTER

 

ANKOMST

Ved ankomst skal alle leietakere inngå en skriftlig avtale med Jemtegård Feriesenter og kvittere for evt. utlevert strømnøkkel.

BETALINGS OG OPPSIGELSES BETINGELSER

Sesongplass kan ikke videreutleies. Eventuell bytting av sesongplass innen vår camping bør foregå utenom sesongen. Salg av
platting og planketelt vil bli en avtale mellom gammel og ny kunde valgt av Jemtegård Feriesenter. Dersom man ikke blir enig om
pris må platting og planketelt fjernes på eiers rekning. Videresalg av plassleie og komplett utstyr: vogn, platting og eventuelt
planketelt samla, kan vi ikke uten videre godta. Ny kunde må straks inngå ny skriftlig avtale før plassen tas i bruk. Prisen for
utstyret / eiendelene blir en avtale mellom gammel og ny leietaker.
Oppsigelses frist for sesong plass er 1.mars. De som ønsker å forlenge leieavtalen til ny sesong gir skriftlig beskjed ti post@jemtegaard.no innen fristen. De som sier opp etter fristen må regne med å betale leie for den nye sesongen. Ved eventuelt ny kunde gjør Jemtegård
Feriesenter en ny avtale for resten av sesongen. Eventuelt salg av platting mm kan vi formidle kontakt etter at oppsigelse er
registrert. Ved et salg er vi pålagt å kontrollere mål og utførelse i henhold til byggeløyvet og brannforeskrifter. De som ikke har
betalt plassleie og/eller strøm foregående år kan ikke regne med å beholde plassen. Plassleie faktureres 15. april med 14 dager
betalingsfrist. Ved eventuelt purring blir pålagt gebyr 100,00 kr, + 2,5 % renter. Det er selvfølgelig mulighet å betale direkte i resepsjonen med samme betingelser som ved fakturering.
De som sier opp plassen sin må levere inn strømnøkkel, avhente plattingen og rydde opp innen 15.april ellers så anser vi plattingen
som Jemtegård Feriesenter sin eie.

PLASSERING

All utvidelse av platting, forandring av posisjon, bygging av planketelt, bod, levegger og tilkobling til vann nettet må
leveres skriftlig til Jemtegård Feriesenter. Ta kontakt med oss for nedslåing av jordspyd, trepåler og lignende i grunnen og
eventuell skade på anlegget på grunn av dette må erstattes av skadegjører. Hver leier av vognplass er ansvarlig for sitt strømuttak.
Vi ber om at strømnøkkel blir innlevert ved avreise.

RO OM NATTA

Mellom kl. 23.00 – 07.00 skal det ikke være unødvendig støy på plassen. Unngå unødvendig kjøring. Respekter at andre vil sove!

 
RENHOLD

Kildesortering med beholdere for restavfall, matavfall, plast og papir, glass og metall. For egen og andres trivsel tar vi det for gitt at alle hjelper til og holder det rent og pent på plassen. Vi vil at våre gjester leverer kun husholdningsavfall i våre søppelstativer/konteinere. Grovavfall som
griller, tepper, møbler, treavfall og lignende må leveres på godkjent avfallsdeponi (Djupøya). Alle campingvognene skal ha
påmontert bøtte eller beholder for spillvann, og de skal tømmes på anvist plass i sanitærbygget. Det skal holdes ryddig under
vogna slik at den kan lett tas bort ved nødssituasjoner. Bygging av dusjrom med trykkvann på plassene er ikke tillatt pga
utslippskravene, hygiene og vannkapasitet.

 
BRANNUTSTYR OG ELEKTRISK INSTALASJON

Hver vognplass skal ha påmontert slange med spylemunnstykke (brannslange) og min. 6kg pulverapparat, røykvarsler og
gassalarm. Brannslokkingsapparat og slangetrommel er å finne i sanitærbygget – tømmerommet. Generell brannavstand mellom
brennbart materiale (i dette tilfellet: vogn, platting, planketelt, telt, vindskjerm) skal være minimum 3 m og som vist på skisse for
den aktuelle plass. All elektrisk installasjon skal utføres av registrert installatør.
Gummikabel skal være av type H07RN-F eller tilsvarende, min. 2,5 mm2 CU for merkestrøm 16A.

 
FARTSGRENSER / GJESTEPARKERING 

Innen plassen gjelder generell fartsavgrensning 15 km/t. Husk at barn leker! Unngå kjøring etter kl. 23.00. Besøkende til våre
gjester skal parkere ved resepsjonen, dette skaper mindre trafikk inne på campingområdet.

 
PLENKLIPPING

Vi ber alle om å utføre kantklipping på egen plass. Plengresset kan tømmes på steinfyllingen i utkanten av campingplassen.
Manglende kantklipping belastes kunde med kr.100.- pr. gang.

 
TRAMPOLINE

Trampolinen er for Jemtegård Feriesenter sine gjester og det må kun hoppes uten sko. Vi er ikke ansvarlig for skade ved leik i
leikeapparater / trampoliner.

 
HUNDER

Alle hunder skal holdes i band og luftes utenfor campingområdet. Inne på sanitæranlegga er det dyre frie områder.

 
TAPT – FUNNET
 

Jemtegård Feriesenter dekker ikke tap ved tyveri. Si fra til eierne av Jemtegård Feriesenter om eventuelle tap og funn av
gjenstander. Jemtegård Feriesenter har ikke ansvar for eventuelle skader som er påført av andre enn sine egne ansatte. Det påhviler
den enkelte leier å holde sine eiendeler forsikret.

 
VINTERLAGRING

Ved spesielle snøforhold i fjellet kan det oppstå skredfare. Jemtegård Feriesenter er ikke ansvarlig for skade / tap som følge av
naturskade.Norddal Kommune - saksframlegg
Norddal Kommune - reviderte føresegner til campingplasser
Norddal Kommune - revisjon av føresegner i arealdelen av kommuneplanen

 
Jemtegård Feriesenter

Adresse: Grendavegen 104, N-6210  Valldal
Kontaktpersoner: Agnieszka og Svein Magne Jemtegård
Internettadresse: www.jemtegaard.no
E-post: post@jemtegaard.no
Telefon:  +47 70259020  
Mobil:  +47 90711135
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær

Kart             
 

© LightWeb