REGLER FOR JEMTEGÅRD FERIESENTER

 

ANKOMST

Vi ber om at alle gjester og besøkende vil skrive seg i gjesteboka ved ankomst og kvittere for evt. utlevert strømnøkkel.

BETALINGS OG OPPSIGELSES BETINGELSER

Sesongplass kan ikke videreutleies. Eventuell bytting av sesongplass innen vår camping bør foregå utenom sesongen. Salg av platting og planketelt vil bli en avtale mellom gammel og ny kunde valgt av Jemtegård Feriesenter. Dersom man ikke blir enig om pris må platting og planketelt fjernes på eiers rekning. Videresalg av plassleie og komplett utstyr: vogn, platting og eventuelt planketelt samla, kan vi ikke uten videre godta. Ny kunde må straks inngå ny avtale før plassen tas i bruk. Prisen for utstyret må selvfølgelig bli en avtale mellom gammel og ny eier.
Oppsigelses frist for sesong plass er 1.mars. De som ikke gir oss beskjed innen fristen regner vi med vil beholde plassen til ny sesong. De som sier opp etter fristen må regne med å betale leie for den nye sesongen. Ved oppsigelse etter 1. mars og innen mai må den utsendte faktura på halve sesongleie betales. Oppsigelse etter 1.juni må hele sesongleie betales. Ved eventuelt ny kunde gjør Jemtegård Feriesenter en ny avtale for resten av sesongen. Eventuelt salg av platting mm kan vi formidle kontakt etter at oppsigelse er registrert. Ved et salg er vi pålagt å kontrollere mål og utførsel i henhold til byggeløyvet og brannforeskrifter. De som ikke har betalt plassleie og/eller strøm foregående år kan ikke regne med å beholde plassen. Plassleie faktureres 15.april med 14 dager betalingsfrist. Ved eventuelt purring blir pålagt gebyr 100,00 kr, + 2,5 % renter. Det er selvfølgelig mulighet å betale kontant og med kort direkte i resepsjonen med samme betingelser som ved fakturering.
De som sier opp plassen sin må levere inn strømnøkkel, avhente plattingen og rydde opp innen 15.april ellers så anser vi plattingen som Jemtegård Feriesenter sin eie. Bytte av sesongplass i sesongen vil koste kr 1000,-. 
 
PLASSERING

All utvidelse av platting, forandring av posisjon, bygging av planketelt, bod, levegger og tilkobling til vann nettet må leveres skriftlig til Jemtegård Feriesenter. Ta kontakt med oss for nedslåing av jordspyd, trepåler og lignende i grunnen og eventuell skade på anlegget på grunn av dette må erstattes av skadegjører. Hver leier av vognplass er ansvarlig for sitt strømuttak. Vi ber om at strømnøkkel blir innlevert ved avreise.
 
RO OM NATTA

Mellom kl. 23.00 – 07.00 skal det ikke være unødvendig støy på plassen. Respekter at andre vil sove!
 
RENHOLD

Kildesortering med beholdere for restavfall, plast og papir. For egen og andres trivsel tar vi det for gitt at alle hjelper til og holder det rent og pent på plassen. Vi vil at våre gjester leverer kun husholdningsavfall i våre søppelstativer/konteinere. Grovavfall som griller, tepper, møbler, treavfall og lignende må leveres på godkjend avfallsdeponi (Djupøya). Alle campingvognene skal ha påmontert bøtte eller beholder for spillvann, og de skal tømmes på anvist plass i sanitærbygget. Det skal holdes ryddig under vogna slik at den kan lett tas bort ved nødsituasjoner. Bygging av dusjrom med trykkvannpå plassene er ikke tillatt pga utslippskravene, hygiene og vannkapasitet.
 
BRANNUTSTYR

Hver vognplass skal ha påmontert slange med spylemunnstykke (brannslange) og min. 6kg pulverapparat, røykvarsler og gassalarm.
Brannslokkingsapparat og slangetrommel er å finne i sanitærbygget – tømmerommet. Generell brannavstand mellom brennbart materiale (i dette tilfellet: vogn, platting, planketelt, telt, vindskjerm) skal være minimum 3 m (1,5m til tenkt nabogrense).
All elektrisk instalasjon skal utføres av registrert installatør.
Gummikabel skal være av type H07RN-F eller tilsvarende, min. 2,5 mm2 CU for merkestrøm 16A.
 
FARTSGRENSER / GJESTEPARKERING
 
Innen plassen gjelder generell fartsavgrensning 15 km/t. Husk at barn leker! Unngå kjøring etter kl. 23.00. Besøkende til våre gjester skal parkere ved resepsjonen, dette skaper mindre trafikk inne på campingområdet.
 
PLENKLIPPING

Vi ber alle om å utføre kantklipping på egen plass. Plengresset kan tømmes på steinfyllingen i utkanten av campingplassen. Manglende kantklipping belastes kunde med kr.100.- pr.gang.
 
TRAMPOLINE

Trampolinen er for Jemtegård Feriesenter sine gjester og det må kun hoppes uten sko.
Vi er ikke ansvarlig for skade ved leik i leikeapparater / trampoliner.
 
HUNDER

Alle hunder skal holdes i band og luftes utenfor campingområdet. Inne på sanitærannlegga er det dyre frie områder.
 
TAPT – FUNNET
 
Jemtegård Feriesenter dekker ikke tap ved tyveri. Si fra til eierne av Jemtegård Feriesenter om eventuelle tap og funn av gjenstander.
 
VINTERLAGRING

Ved spesielle snøforhold i fjellet kan det oppstå skredfare. Jemtegård Feriesenter er ikke ansvarlig for skade / tap som følge av naturskade.


Norddal Kommune - saksframlegg
Norddal Kommune - reviderte føresegner til campingplasser
Norddal Kommune - revisjon av føresegner i arealdelen av kommuneplanen

 
Jemtegård Feriesenter

Adresse: Grendavegen 104, N-6210  Valldal
Kontaktpersoner: Agnieszka og Svein Magne Jemtegård
Internettadresse: www.jemtegaard.no
E-post: post@jemtegaard.no
Telefon:  +47 70259020  
Mobil:  +47 90711135
 
Tilbakemeldinger

Facebook

Vær

Kart             
 

© LightWeb